Display information for English-speaking visitorsANDiU in English
Ny diabetesindelning
2018-04-26

I majnumret av The Lancet Diabetes & Endocrinology publiceras ett helt nytt sätt att dela in diabetes i undergrupper. I studien, som baseras på ANDIS data men även inkluderar ANDiU, identifieras 5 kluster baserade på ålder, BMI, HbA1c, betacellsfunktion och insulinresistens. Fördelen med den nya indelningen är att patienterna i grupperna är mer lika varandra metabolt och i risk att utveckla komplikationer. Vi hoppas att detta lägger en grund för att utveckla en mer individanpassad diabetesvård. Mer information om den nya diabetesindelningen finns att läsa på https://www.ludc.lu.se/article/paradigm-shift-in-the-diagnosis-of-diabetes.

Gå tillbaka